Johanna Honkanen

  • Haluan hahmottaa kokonaisuudet ja jäsentää asiat ”oikeaan” järjestykseen.
  • Erityisesti olen kiinnostunut työn yksinkertaistamisesta.
  • Työelämän vitsaus – kiire ja hosuminen – eivät kuulu hyvään henkilöstöjohtamiseen.
  • Hyvä henkilöstöjohtaminen kuuluu kaikille, myös pienille yrityksille.
  • Yrittäjänä vuodesta 2016.

Pieni Henkilöstöpäällikkö

Koulutuksen tuomat tiedot:

Digiopintoja 2016-2017
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 2016
Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 2015-2016
Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 2015
TtM, kansanterveystiede ja terveyshallintotiede 2003-2007
Fysioterapeutti AMK 1999-2002

Työssä karttuneet taidot:

Tuotteistaminen, nettisivujen tekeminen, verkkokurssien rakentaminen (Oma yritys 2016-)
Henkilöstöjohtamisen konsultointi (oma yritys 2016-)
Tulosyksikön johtaminen, henkilöstöjohtaminen, yli 150 rekrytointia (Tulosyksikön päällikkö sosiaali- ja terveydenhuollossa 2008-2016)

 

Mutkassa on ihan ok jarruttaa.